Tahliliy tadqiqotlar

Tahliliy tadqiqotlar

Raqamli iqtisodiyot sohasida yangi yo‘nalishlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish

-   Ekspertlar hamjamiyati hamkorligida yangi yo‘nalish va

    zamonaviy  texnologiyalarni o‘rganish orqali ularni joriy etish bo‘yicha

    takliflar ishlab chiqish;

-   Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumati rivojlangan yetakchi mamlakatlar

    tajribasini O‘zbekistonga tatbiq etish yuzasidan takliflar tayyorlash;

-   Davlat organlari va tashkilotlarining faoliyatiga raqamli iqtisodiyot va

    elektron hukumat sohalaridagi yangi yo‘nalish va zamonaviy

    texnologiyalarni chuqur o‘rganish orqali keng joriy etish bo‘yicha takliflarni ishlab chiqish.