Raqamli strategiya

Raqamli strategiya

Raqamlashtirish jarayonlarining taʼsirini baholash

-  Raqamlashtirish jarayonlarining taʼsirini baholashni amalga oshirish;

-  Raqamli iqtisodiyotni joriy etishdagi muammolarni o‘rganish, tahlil qilish va

   ularning yechimlari bo‘yicha takliflar tayyorlash;

-  O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonlarini

   muvofiqlashtirish mexanizmlarini shakllantirish;

-  Tadqiqotlar asosida raqamli transformatsiyasini kengaytirish bo‘yicha

   takliflar ishlab chiqish.