Raqamlashtirish jarayonlari ta’sirini baholash

Raqamlashtirish jarayonlari ta’sirini baholash

 “Aqlli” va boshqa istiqbolli texnologiyalarni joriy etishning uslubiy asosini shakllantirish

 -   Ilmiy-texnik va tadqiqotlarga asoslanib, elektron hukumat va raqamli iqtisodiyot bo‘yicha uzoq muddatli istiqbollarini ishlab chiqish;

-    “Aqlli” va boshqa istiqbolli texnologiyalarni joriy qilishning konseptual va uslubiy asoslarini shakllantirish;

-    Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga taʼsir ko‘rsatadigan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish va ekspertizadan o‘tkazish bo‘yicha takliflarni ishlab chiqish.